Vanlig problematik som vi behandlar

Depression

Ångest

Sömnproblem

Utmattningssyndrom

Stress

Oro och ältande

Social fobi

Specifik fobi

Tvångssyndrom

Panikångest

Problembeteenden (spel, skärmar mm)

Vi behandlar och har även erfarenhet av bland annat:

Ätstörning, Låg självkänsla, ADHD, Beroende, Prestationsångest, Smärtproblematik, Sorgbearbetning, Krishantering, Emotionellt Instabil Personlighetsstörning (tidigare kallad Borderline), Hälsoångest (tidigare kallad Hypokondri), Emotionsreglering, Agressionsproblem, Personlig utveckling mm.

Hör gärna av dig till oss för att få information om just det du behöver hjälp med och för att få ett behandlingsupplägg anpassat efter dina behov.