Vi är legitimerade psykologer med mångårig erfarenhet av att arbeta med psykisk ohälsa. I individuell terapi får du hjälp, stöd och vägledning för att må bättre.

Första samtalet är ett kartläggningssamtal där psykologen samlar då in så mycket information om dig som möjligt gällande din problematik, livssituation, mål och behov för att kunna anpassa en behandlingsplan.

Efter detta tar psykologen fram en personlig behandlingsplan för dig och ni kommer tillsammans fram till hur många samtal som behövs. Längden på behandlingen varierar beroende på problematik, livssituation och behov, men en bra riktlinje är mellan 8-12 samtal. Vi arbetar enligt väl beprövade KBT-metoder. För att läsa mer om KBT läs Metoder

 

Vi kan hjälpa dig med all slags psykisk ohälsa, hantering av jobbiga tankar/känslor, bryta vanor eller om du på annat sätt behöver stöd i din livssituation. För att läsa mer om behandlingsområden som vi arbetar med läs Behandlingsområden. Vi erbjuder även terapi på engelska. 

Den individuella terapin kostar 1 250 kr/session á 45 minuter. Finns det möjlighet att komma under dagtid (vardagar kl. 10.00-17.00) är priset 1 050 kr/session.