KBT - Kognitiv beteendeterapi

KBT står för kognitiv beteendeterapi och är en psykoterapeutisk behandlingsmetod. Under behandlingen fokuserar vi på att förändra tankar, känslor och beteenden som har leder till sämre psykiskt mående. Vi arbetar både med tankar (kognitioner) och handlingar (beteende) för att över tid förändra det som fungerar sämre i vardagen.

Vetenskapliga studier visar att KBT är en effektiv behandling och är framgångsrikt vid många psykiska besvär såsom bland annat ångest, depression, missbruk, smärta, sömnproblematik och fobier.

I KBT sätter psykologen tillsammans med patienten först upp tydliga mål för behandlingen tillsammans. Varje session har en struktur: genomgång av hemuppgifter, gemensam plan för sessionen innehållande relevanta arbetsområden och till sist avstämning. Mellan sessionerna får patienten göra hemuppgifter, detta för att träna på mer konstruktiva sätt att hantera problematiska situationer på.

I slutet av behandlingen gör patienten tillsammans med psykologen en vidmakthållandeplan där en plan görs för att kunna fortsätta med nya mera konstruktiva strategier och för att inte halka tillbaka i gamla, icke-fungerande mönster.

KPT - Kognitiv psykoterapi

En grundtanke inom KPT är att våra uppfattningar om oss själva, andra och omvärlden börjar etableras redan i barndomen – i linje med de erfarenheter vi gör. När vi väl har lärt oss att världen är på ett visst sätt så kommer vi också att läsa in just detta i det vi upplever. Våra kognitioner guidas av våra tidigare upplevelser. Detta kallas för att vi har utvecklat ett schema. Ett schema bygger på ett grundantagande, som säger något viktigt om oss själva, t ex ”jag är inte värd att älskas”.
Schemat innehåller utöver grundantagandet en massa andra övertygelser eller villkorliga antaganden som fungerar som regler som vi lever efter, t ex ”jag måste vara andra till lags, annars blir jag övergiven”. Om vi har känslomässiga problem, så finns det skäl att tro att schemat inte är riktigt funktionellt och behöver förändras.