Parterapi

Många par kan uppleva att de kört fast i sin relation. Det kan handla om konflikter som är svåra att lösa på egen hand, olika värderingar eller tillvägagångssätt som ställer till med problem i vardagen och om barn är inblandade kan det kännas extra tungt. Ofta upplevs det som svårt att kommunicera och även intimiteten och sexlivet blir lidande. Det är väldigt svårt att bryta dessa mönster på egen hand och då kan det vara bra att få hjälp av någon utomstående för att fortsätta hålla kärleken vid liv.

IBCT – Integrative Behavioral Couple Therapy är en effektiv och beprövad metod som hjälpt många par att hitta tillbaka till varandra. Terapin inleds med en kartläggande fas där paret och psykologen utforskar vilka problemområden som är aktuella för paret. Denna kartläggande fas består utav 4 sessioner. Första sessionen träffar paret psykologen tillsammans, efter det träffar psykologen var och en individuellt och slutligen presenterar psykologen för paret det som framkommit under kartläggningen och hur en behandling kan se ut. Under denna fas undersöks bl. a parets historia, styrkor och svårigheter samt individuella skillnader. Utifrån de mål som formulerats skräddarsys en behandling för att hjälpa just varje enskilt par med de aktuella svårigheterna. Vi erbjuder även parterapi på engelska. 

Parterapin kostar 1 450 kr/session á 60 minuter. Finns det möjlighet att komma under dagtid (vardagar kl. 10.00-17.00) är priset 1 250 kr/session.

Paketpris: 10 sessioner dagtid: 10 500 kr. Morgon, kväll och helg: 12 500 kr                                                                                                                

Familjerådgivning

Ibland kan man behöva hjälp och stöd för att arbeta på andra relationer i sitt liv, ofta inom familjen eller med vänner. Förälder/barn-relationen kan ibland kännas som att den kört fast eller blivit infekterad. Då kan det vara svårt att förstå varandra och kommunicera, vilket kan göra hemmamiljön väldigt ångestfylld och orolig. Att reda ut sina meningsskiljaktigheter, att lära sig kommunicera bättre och att hitta en gemensam ståndpunkt hjälper relationen framåt. Vi arbetar med tydliga metoder och målsättningar för att hitta en balans i relationen och kunna umgås på ett mer avslappnad och konfliktfritt sätt.

Familjerådgivningen kostar 1 450 kr/session á 60 minuter. Finns det möjlighet att komma under dagtid (vardagar kl. 10.00-17.00) är priset 1 250 kr/session.

Paketpris: 10 sessioner dagtid: 10 500 kr. Morgon, kväll och helg: 12 500 kr